Ontslag Ballum

Uw werkgever in Ballum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ballum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ballum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ballum. Uw werkgever in Ballum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ballum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ballum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ballum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ballum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ballum of met bevallingsverlof bent in Ballum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ballum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ballum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ballum
 • Als u in Ballum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ballum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ballum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ballum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ballum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ballum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ballum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ballum. Uitzonderingen in Ballum;
 • Als uw werkgever in Ballum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ballum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ballum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ballum niet geschikt voor uw werk in Ballum of
 • u functioneert niet voldoende in Ballum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ballum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ballum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ballum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ballum verblijft, dan mag uw werkgever in Ballum u eveneens wel ontslaan.