Ontslag Balloo

Uw werkgever in Balloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Balloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Balloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Balloo. Uw werkgever in Balloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Balloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Balloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Balloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Balloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Balloo of met bevallingsverlof bent in Balloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Balloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Balloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Balloo
 • Als u in Balloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Balloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Balloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Balloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Balloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Balloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Balloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Balloo. Uitzonderingen in Balloo;
 • Als uw werkgever in Balloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Balloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Balloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Balloo niet geschikt voor uw werk in Balloo of
 • u functioneert niet voldoende in Balloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Balloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Balloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Balloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Balloo verblijft, dan mag uw werkgever in Balloo u eveneens wel ontslaan.