Ontslag Ballingbuur /ballingbuer

Uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ballingbuur /ballingbuer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ballingbuur /ballingbuer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ballingbuur /ballingbuer. Uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ballingbuur /ballingbuer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ballingbuur /ballingbuer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ballingbuur /ballingbuer of met bevallingsverlof bent in Ballingbuur /ballingbuer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ballingbuur /ballingbuer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ballingbuur /ballingbuer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ballingbuur /ballingbuer
 • Als u in Ballingbuur /ballingbuer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ballingbuur /ballingbuer wilt opnemen;
 • Omdat u in Ballingbuur /ballingbuer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ballingbuur /ballingbuer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ballingbuur /ballingbuer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ballingbuur /ballingbuer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ballingbuur /ballingbuer. Uitzonderingen in Ballingbuur /ballingbuer;
 • Als uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ballingbuur /ballingbuer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ballingbuur /ballingbuer niet geschikt voor uw werk in Ballingbuur /ballingbuer of
 • u functioneert niet voldoende in Ballingbuur /ballingbuer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ballingbuur /ballingbuer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ballingbuur /ballingbuer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ballingbuur /ballingbuer verblijft, dan mag uw werkgever in Ballingbuur /ballingbuer u eveneens wel ontslaan.