Ontslag Balleman

Uw werkgever in Balleman mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Balleman zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Balleman

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Balleman. Uw werkgever in Balleman mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Balleman arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Balleman niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Balleman te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Balleman u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Balleman of met bevallingsverlof bent in Balleman.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Balleman kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Balleman die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Balleman
 • Als u in Balleman lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Balleman wilt opnemen;
 • Omdat u in Balleman lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Balleman lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Balleman wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Balleman op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Balleman

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Balleman. Uitzonderingen in Balleman;
 • Als uw werkgever in Balleman bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Balleman aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Balleman gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Balleman niet geschikt voor uw werk in Balleman of
 • u functioneert niet voldoende in Balleman.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Balleman

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Balleman niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Balleman of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Balleman verblijft, dan mag uw werkgever in Balleman u eveneens wel ontslaan.