Ontslag Ballast

Uw werkgever in Ballast mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ballast zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ballast

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ballast. Uw werkgever in Ballast mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ballast arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ballast niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ballast te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ballast u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ballast of met bevallingsverlof bent in Ballast.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ballast kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ballast die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ballast
 • Als u in Ballast lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ballast wilt opnemen;
 • Omdat u in Ballast lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ballast lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ballast wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ballast op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ballast

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ballast. Uitzonderingen in Ballast;
 • Als uw werkgever in Ballast bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ballast aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ballast gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ballast niet geschikt voor uw werk in Ballast of
 • u functioneert niet voldoende in Ballast.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ballast

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ballast niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ballast of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ballast verblijft, dan mag uw werkgever in Ballast u eveneens wel ontslaan.