Ontslag Balkbrug

Uw werkgever in Balkbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Balkbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Balkbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Balkbrug. Uw werkgever in Balkbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Balkbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Balkbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Balkbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Balkbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Balkbrug of met bevallingsverlof bent in Balkbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Balkbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Balkbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Balkbrug
 • Als u in Balkbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Balkbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Balkbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Balkbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Balkbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Balkbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Balkbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Balkbrug. Uitzonderingen in Balkbrug;
 • Als uw werkgever in Balkbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Balkbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Balkbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Balkbrug niet geschikt voor uw werk in Balkbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Balkbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Balkbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Balkbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Balkbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Balkbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Balkbrug u eveneens wel ontslaan.