Ontslag Balk

Uw werkgever in Balk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Balk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Balk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Balk. Uw werkgever in Balk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Balk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Balk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Balk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Balk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Balk of met bevallingsverlof bent in Balk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Balk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Balk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Balk
 • Als u in Balk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Balk wilt opnemen;
 • Omdat u in Balk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Balk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Balk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Balk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Balk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Balk. Uitzonderingen in Balk;
 • Als uw werkgever in Balk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Balk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Balk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Balk niet geschikt voor uw werk in Balk of
 • u functioneert niet voldoende in Balk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Balk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Balk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Balk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Balk verblijft, dan mag uw werkgever in Balk u eveneens wel ontslaan.