Ontslag Balinge

Uw werkgever in Balinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Balinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Balinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Balinge. Uw werkgever in Balinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Balinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Balinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Balinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Balinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Balinge of met bevallingsverlof bent in Balinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Balinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Balinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Balinge
 • Als u in Balinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Balinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Balinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Balinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Balinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Balinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Balinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Balinge. Uitzonderingen in Balinge;
 • Als uw werkgever in Balinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Balinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Balinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Balinge niet geschikt voor uw werk in Balinge of
 • u functioneert niet voldoende in Balinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Balinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Balinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Balinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Balinge verblijft, dan mag uw werkgever in Balinge u eveneens wel ontslaan.