Ontslag Balhofstede

Uw werkgever in Balhofstede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Balhofstede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Balhofstede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Balhofstede. Uw werkgever in Balhofstede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Balhofstede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Balhofstede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Balhofstede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Balhofstede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Balhofstede of met bevallingsverlof bent in Balhofstede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Balhofstede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Balhofstede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Balhofstede
 • Als u in Balhofstede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Balhofstede wilt opnemen;
 • Omdat u in Balhofstede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Balhofstede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Balhofstede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Balhofstede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Balhofstede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Balhofstede. Uitzonderingen in Balhofstede;
 • Als uw werkgever in Balhofstede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Balhofstede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Balhofstede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Balhofstede niet geschikt voor uw werk in Balhofstede of
 • u functioneert niet voldoende in Balhofstede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Balhofstede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Balhofstede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Balhofstede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Balhofstede verblijft, dan mag uw werkgever in Balhofstede u eveneens wel ontslaan.