Ontslag Balgoij

Uw werkgever in Balgoij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Balgoij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Balgoij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Balgoij. Uw werkgever in Balgoij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Balgoij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Balgoij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Balgoij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Balgoij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Balgoij of met bevallingsverlof bent in Balgoij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Balgoij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Balgoij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Balgoij
 • Als u in Balgoij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Balgoij wilt opnemen;
 • Omdat u in Balgoij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Balgoij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Balgoij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Balgoij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Balgoij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Balgoij. Uitzonderingen in Balgoij;
 • Als uw werkgever in Balgoij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Balgoij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Balgoij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Balgoij niet geschikt voor uw werk in Balgoij of
 • u functioneert niet voldoende in Balgoij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Balgoij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Balgoij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Balgoij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Balgoij verblijft, dan mag uw werkgever in Balgoij u eveneens wel ontslaan.