Ontslag Bakkeveen /bakkefean

Uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakkeveen /bakkefean zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakkeveen /bakkefean

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakkeveen /bakkefean. Uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakkeveen /bakkefean arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakkeveen /bakkefean niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakkeveen /bakkefean of met bevallingsverlof bent in Bakkeveen /bakkefean.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakkeveen /bakkefean kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakkeveen /bakkefean die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakkeveen /bakkefean
 • Als u in Bakkeveen /bakkefean lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakkeveen /bakkefean wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakkeveen /bakkefean lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakkeveen /bakkefean lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakkeveen /bakkefean op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakkeveen /bakkefean

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakkeveen /bakkefean. Uitzonderingen in Bakkeveen /bakkefean;
 • Als uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakkeveen /bakkefean aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakkeveen /bakkefean niet geschikt voor uw werk in Bakkeveen /bakkefean of
 • u functioneert niet voldoende in Bakkeveen /bakkefean.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakkeveen /bakkefean

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakkeveen /bakkefean of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakkeveen /bakkefean verblijft, dan mag uw werkgever in Bakkeveen /bakkefean u eveneens wel ontslaan.