Ontslag Bakkersdam

Uw werkgever in Bakkersdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakkersdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakkersdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakkersdam. Uw werkgever in Bakkersdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakkersdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakkersdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakkersdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakkersdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakkersdam of met bevallingsverlof bent in Bakkersdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakkersdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakkersdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakkersdam
 • Als u in Bakkersdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakkersdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakkersdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakkersdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakkersdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakkersdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakkersdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakkersdam. Uitzonderingen in Bakkersdam;
 • Als uw werkgever in Bakkersdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakkersdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakkersdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakkersdam niet geschikt voor uw werk in Bakkersdam of
 • u functioneert niet voldoende in Bakkersdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakkersdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakkersdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakkersdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakkersdam verblijft, dan mag uw werkgever in Bakkersdam u eveneens wel ontslaan.