Ontslag Bakkerom

Uw werkgever in Bakkerom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakkerom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakkerom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakkerom. Uw werkgever in Bakkerom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakkerom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakkerom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakkerom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakkerom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakkerom of met bevallingsverlof bent in Bakkerom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakkerom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakkerom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakkerom
 • Als u in Bakkerom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakkerom wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakkerom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakkerom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakkerom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakkerom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakkerom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakkerom. Uitzonderingen in Bakkerom;
 • Als uw werkgever in Bakkerom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakkerom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakkerom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakkerom niet geschikt voor uw werk in Bakkerom of
 • u functioneert niet voldoende in Bakkerom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakkerom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakkerom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakkerom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakkerom verblijft, dan mag uw werkgever in Bakkerom u eveneens wel ontslaan.