Ontslag Bakhuizen /bakhúzen

Uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakhuizen /bakhúzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakhuizen /bakhúzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakhuizen /bakhúzen. Uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakhuizen /bakhúzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakhuizen /bakhúzen niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakhuizen /bakhúzen of met bevallingsverlof bent in Bakhuizen /bakhúzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakhuizen /bakhúzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakhuizen /bakhúzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakhuizen /bakhúzen
 • Als u in Bakhuizen /bakhúzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakhuizen /bakhúzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakhuizen /bakhúzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakhuizen /bakhúzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakhuizen /bakhúzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakhuizen /bakhúzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakhuizen /bakhúzen. Uitzonderingen in Bakhuizen /bakhúzen;
 • Als uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakhuizen /bakhúzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakhuizen /bakhúzen niet geschikt voor uw werk in Bakhuizen /bakhúzen of
 • u functioneert niet voldoende in Bakhuizen /bakhúzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakhuizen /bakhúzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakhuizen /bakhúzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakhuizen /bakhúzen verblijft, dan mag uw werkgever in Bakhuizen /bakhúzen u eveneens wel ontslaan.