Ontslag Bakhuisbos

Uw werkgever in Bakhuisbos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakhuisbos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakhuisbos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakhuisbos. Uw werkgever in Bakhuisbos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakhuisbos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakhuisbos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakhuisbos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakhuisbos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakhuisbos of met bevallingsverlof bent in Bakhuisbos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakhuisbos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakhuisbos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakhuisbos
 • Als u in Bakhuisbos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakhuisbos wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakhuisbos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakhuisbos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakhuisbos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakhuisbos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakhuisbos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakhuisbos. Uitzonderingen in Bakhuisbos;
 • Als uw werkgever in Bakhuisbos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakhuisbos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakhuisbos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakhuisbos niet geschikt voor uw werk in Bakhuisbos of
 • u functioneert niet voldoende in Bakhuisbos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakhuisbos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakhuisbos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakhuisbos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakhuisbos verblijft, dan mag uw werkgever in Bakhuisbos u eveneens wel ontslaan.