Ontslag Bakertand

Uw werkgever in Bakertand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakertand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakertand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakertand. Uw werkgever in Bakertand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakertand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakertand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakertand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakertand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakertand of met bevallingsverlof bent in Bakertand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakertand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakertand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakertand
 • Als u in Bakertand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakertand wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakertand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakertand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakertand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakertand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakertand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakertand. Uitzonderingen in Bakertand;
 • Als uw werkgever in Bakertand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakertand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakertand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakertand niet geschikt voor uw werk in Bakertand of
 • u functioneert niet voldoende in Bakertand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakertand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakertand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakertand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakertand verblijft, dan mag uw werkgever in Bakertand u eveneens wel ontslaan.