Ontslag Bakendorp

Uw werkgever in Bakendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakendorp. Uw werkgever in Bakendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakendorp of met bevallingsverlof bent in Bakendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakendorp
 • Als u in Bakendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakendorp. Uitzonderingen in Bakendorp;
 • Als uw werkgever in Bakendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakendorp niet geschikt voor uw werk in Bakendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Bakendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Bakendorp u eveneens wel ontslaan.