Ontslag Bakelsebrug

Uw werkgever in Bakelsebrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakelsebrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakelsebrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakelsebrug. Uw werkgever in Bakelsebrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakelsebrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakelsebrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakelsebrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakelsebrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakelsebrug of met bevallingsverlof bent in Bakelsebrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakelsebrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakelsebrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakelsebrug
 • Als u in Bakelsebrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakelsebrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakelsebrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakelsebrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakelsebrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakelsebrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakelsebrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakelsebrug. Uitzonderingen in Bakelsebrug;
 • Als uw werkgever in Bakelsebrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakelsebrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakelsebrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakelsebrug niet geschikt voor uw werk in Bakelsebrug of
 • u functioneert niet voldoende in Bakelsebrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakelsebrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakelsebrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakelsebrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakelsebrug verblijft, dan mag uw werkgever in Bakelsebrug u eveneens wel ontslaan.