Ontslag Bakel

Uw werkgever in Bakel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bakel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bakel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bakel. Uw werkgever in Bakel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bakel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bakel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bakel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bakel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bakel of met bevallingsverlof bent in Bakel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bakel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bakel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bakel
 • Als u in Bakel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bakel wilt opnemen;
 • Omdat u in Bakel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bakel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bakel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bakel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bakel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bakel. Uitzonderingen in Bakel;
 • Als uw werkgever in Bakel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bakel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bakel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bakel niet geschikt voor uw werk in Bakel of
 • u functioneert niet voldoende in Bakel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bakel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bakel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bakel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bakel verblijft, dan mag uw werkgever in Bakel u eveneens wel ontslaan.