Ontslag Bahr

Uw werkgever in Bahr mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bahr zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bahr

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bahr. Uw werkgever in Bahr mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bahr arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bahr niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bahr te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bahr u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bahr of met bevallingsverlof bent in Bahr.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bahr kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bahr die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bahr
 • Als u in Bahr lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bahr wilt opnemen;
 • Omdat u in Bahr lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bahr lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bahr wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bahr op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bahr

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bahr. Uitzonderingen in Bahr;
 • Als uw werkgever in Bahr bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bahr aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bahr gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bahr niet geschikt voor uw werk in Bahr of
 • u functioneert niet voldoende in Bahr.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bahr

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bahr niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bahr of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bahr verblijft, dan mag uw werkgever in Bahr u eveneens wel ontslaan.