Ontslag Baflo

Uw werkgever in Baflo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baflo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baflo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baflo. Uw werkgever in Baflo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baflo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baflo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baflo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baflo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baflo of met bevallingsverlof bent in Baflo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baflo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baflo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baflo
 • Als u in Baflo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baflo wilt opnemen;
 • Omdat u in Baflo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baflo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baflo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baflo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baflo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baflo. Uitzonderingen in Baflo;
 • Als uw werkgever in Baflo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baflo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baflo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baflo niet geschikt voor uw werk in Baflo of
 • u functioneert niet voldoende in Baflo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baflo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baflo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baflo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baflo verblijft, dan mag uw werkgever in Baflo u eveneens wel ontslaan.