Ontslag Baexem

Uw werkgever in Baexem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baexem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baexem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baexem. Uw werkgever in Baexem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baexem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baexem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baexem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baexem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baexem of met bevallingsverlof bent in Baexem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baexem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baexem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baexem
 • Als u in Baexem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baexem wilt opnemen;
 • Omdat u in Baexem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baexem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baexem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baexem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baexem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baexem. Uitzonderingen in Baexem;
 • Als uw werkgever in Baexem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baexem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baexem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baexem niet geschikt voor uw werk in Baexem of
 • u functioneert niet voldoende in Baexem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baexem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baexem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baexem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baexem verblijft, dan mag uw werkgever in Baexem u eveneens wel ontslaan.