Ontslag Babyloniënbroek

Uw werkgever in Babyloniënbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Babyloniënbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Babyloniënbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Babyloniënbroek. Uw werkgever in Babyloniënbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Babyloniënbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Babyloniënbroek niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Babyloniënbroek te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Babyloniënbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Babyloniënbroek of met bevallingsverlof bent in Babyloniënbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Babyloniënbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Babyloniënbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Babyloniënbroek
 • Als u in Babyloniënbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Babyloniënbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Babyloniënbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Babyloniënbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Babyloniënbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Babyloniënbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Babyloniënbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Babyloniënbroek. Uitzonderingen in Babyloniënbroek;
 • Als uw werkgever in Babyloniënbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Babyloniënbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Babyloniënbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Babyloniënbroek niet geschikt voor uw werk in Babyloniënbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Babyloniënbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Babyloniënbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Babyloniënbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Babyloniënbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Babyloniënbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Babyloniënbroek u eveneens wel ontslaan.