Ontslag Baburen

Uw werkgever in Baburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baburen. Uw werkgever in Baburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baburen of met bevallingsverlof bent in Baburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baburen
 • Als u in Baburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Baburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baburen. Uitzonderingen in Baburen;
 • Als uw werkgever in Baburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baburen niet geschikt voor uw werk in Baburen of
 • u functioneert niet voldoende in Baburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baburen verblijft, dan mag uw werkgever in Baburen u eveneens wel ontslaan.