Ontslag Babberich

Uw werkgever in Babberich mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Babberich zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Babberich

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Babberich. Uw werkgever in Babberich mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Babberich arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Babberich niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Babberich te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Babberich u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Babberich of met bevallingsverlof bent in Babberich.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Babberich kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Babberich die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Babberich
 • Als u in Babberich lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Babberich wilt opnemen;
 • Omdat u in Babberich lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Babberich lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Babberich wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Babberich op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Babberich

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Babberich. Uitzonderingen in Babberich;
 • Als uw werkgever in Babberich bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Babberich aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Babberich gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Babberich niet geschikt voor uw werk in Babberich of
 • u functioneert niet voldoende in Babberich.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Babberich

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Babberich niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Babberich of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Babberich verblijft, dan mag uw werkgever in Babberich u eveneens wel ontslaan.