Ontslag Baarstraat

Uw werkgever in Baarstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baarstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baarstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baarstraat. Uw werkgever in Baarstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baarstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baarstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baarstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baarstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baarstraat of met bevallingsverlof bent in Baarstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baarstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baarstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baarstraat
 • Als u in Baarstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baarstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Baarstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baarstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baarstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baarstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baarstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baarstraat. Uitzonderingen in Baarstraat;
 • Als uw werkgever in Baarstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baarstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baarstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baarstraat niet geschikt voor uw werk in Baarstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Baarstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baarstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baarstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baarstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baarstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Baarstraat u eveneens wel ontslaan.