Ontslag Baarsdorp

Uw werkgever in Baarsdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baarsdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baarsdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baarsdorp. Uw werkgever in Baarsdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baarsdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baarsdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baarsdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baarsdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baarsdorp of met bevallingsverlof bent in Baarsdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baarsdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baarsdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baarsdorp
 • Als u in Baarsdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baarsdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Baarsdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baarsdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baarsdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baarsdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baarsdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baarsdorp. Uitzonderingen in Baarsdorp;
 • Als uw werkgever in Baarsdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baarsdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baarsdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baarsdorp niet geschikt voor uw werk in Baarsdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Baarsdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baarsdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baarsdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baarsdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baarsdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Baarsdorp u eveneens wel ontslaan.