Ontslag Baarschot

Uw werkgever in Baarschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baarschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baarschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baarschot. Uw werkgever in Baarschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baarschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baarschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baarschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baarschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baarschot of met bevallingsverlof bent in Baarschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baarschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baarschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baarschot
 • Als u in Baarschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baarschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Baarschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baarschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baarschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baarschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baarschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baarschot. Uitzonderingen in Baarschot;
 • Als uw werkgever in Baarschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baarschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baarschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baarschot niet geschikt voor uw werk in Baarschot of
 • u functioneert niet voldoende in Baarschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baarschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baarschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baarschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baarschot verblijft, dan mag uw werkgever in Baarschot u eveneens wel ontslaan.