Ontslag Baars

Uw werkgever in Baars mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baars zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baars

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baars. Uw werkgever in Baars mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baars arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baars niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baars te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baars u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baars of met bevallingsverlof bent in Baars.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baars kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baars die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baars
 • Als u in Baars lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baars wilt opnemen;
 • Omdat u in Baars lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baars lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baars wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baars op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baars

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baars. Uitzonderingen in Baars;
 • Als uw werkgever in Baars bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baars aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baars gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baars niet geschikt voor uw werk in Baars of
 • u functioneert niet voldoende in Baars.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baars

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baars niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baars of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baars verblijft, dan mag uw werkgever in Baars u eveneens wel ontslaan.