Ontslag Baarn

Uw werkgever in Baarn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baarn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baarn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baarn. Uw werkgever in Baarn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baarn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baarn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baarn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baarn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baarn of met bevallingsverlof bent in Baarn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baarn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baarn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baarn
 • Als u in Baarn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baarn wilt opnemen;
 • Omdat u in Baarn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baarn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baarn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baarn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baarn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baarn. Uitzonderingen in Baarn;
 • Als uw werkgever in Baarn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baarn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baarn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baarn niet geschikt voor uw werk in Baarn of
 • u functioneert niet voldoende in Baarn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baarn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baarn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baarn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baarn verblijft, dan mag uw werkgever in Baarn u eveneens wel ontslaan.