Ontslag Baarlo

Uw werkgever in Baarlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baarlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baarlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baarlo. Uw werkgever in Baarlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baarlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baarlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baarlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baarlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baarlo of met bevallingsverlof bent in Baarlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baarlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baarlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baarlo
 • Als u in Baarlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baarlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Baarlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baarlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baarlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baarlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baarlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baarlo. Uitzonderingen in Baarlo;
 • Als uw werkgever in Baarlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baarlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baarlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baarlo niet geschikt voor uw werk in Baarlo of
 • u functioneert niet voldoende in Baarlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baarlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baarlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baarlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baarlo verblijft, dan mag uw werkgever in Baarlo u eveneens wel ontslaan.