Ontslag Baarle-nassau

Uw werkgever in Baarle-nassau mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baarle-nassau zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baarle-nassau

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baarle-nassau. Uw werkgever in Baarle-nassau mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baarle-nassau arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baarle-nassau niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baarle-nassau te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baarle-nassau u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baarle-nassau of met bevallingsverlof bent in Baarle-nassau.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baarle-nassau kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baarle-nassau die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baarle-nassau
 • Als u in Baarle-nassau lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baarle-nassau wilt opnemen;
 • Omdat u in Baarle-nassau lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baarle-nassau lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baarle-nassau wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baarle-nassau op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baarle-nassau

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baarle-nassau. Uitzonderingen in Baarle-nassau;
 • Als uw werkgever in Baarle-nassau bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baarle-nassau aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baarle-nassau gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baarle-nassau niet geschikt voor uw werk in Baarle-nassau of
 • u functioneert niet voldoende in Baarle-nassau.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baarle-nassau

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baarle-nassau niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baarle-nassau of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baarle-nassau verblijft, dan mag uw werkgever in Baarle-nassau u eveneens wel ontslaan.