Ontslag Baarland

Uw werkgever in Baarland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baarland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baarland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baarland. Uw werkgever in Baarland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baarland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baarland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baarland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baarland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baarland of met bevallingsverlof bent in Baarland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baarland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baarland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baarland
 • Als u in Baarland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baarland wilt opnemen;
 • Omdat u in Baarland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baarland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baarland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baarland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baarland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baarland. Uitzonderingen in Baarland;
 • Als uw werkgever in Baarland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baarland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baarland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baarland niet geschikt voor uw werk in Baarland of
 • u functioneert niet voldoende in Baarland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baarland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baarland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baarland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baarland verblijft, dan mag uw werkgever in Baarland u eveneens wel ontslaan.