Ontslag Baarderburen /baardbuorren

Uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baarderburen /baardbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baarderburen /baardbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baarderburen /baardbuorren. Uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baarderburen /baardbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baarderburen /baardbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baarderburen /baardbuorren of met bevallingsverlof bent in Baarderburen /baardbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baarderburen /baardbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baarderburen /baardbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baarderburen /baardbuorren
 • Als u in Baarderburen /baardbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baarderburen /baardbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Baarderburen /baardbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baarderburen /baardbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baarderburen /baardbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baarderburen /baardbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baarderburen /baardbuorren. Uitzonderingen in Baarderburen /baardbuorren;
 • Als uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baarderburen /baardbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baarderburen /baardbuorren niet geschikt voor uw werk in Baarderburen /baardbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Baarderburen /baardbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baarderburen /baardbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baarderburen /baardbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baarderburen /baardbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Baarderburen /baardbuorren u eveneens wel ontslaan.