Ontslag Baard /baerd

Uw werkgever in Baard /baerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baard /baerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baard /baerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baard /baerd. Uw werkgever in Baard /baerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baard /baerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baard /baerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baard /baerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baard /baerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baard /baerd of met bevallingsverlof bent in Baard /baerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baard /baerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baard /baerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baard /baerd
 • Als u in Baard /baerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baard /baerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Baard /baerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baard /baerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baard /baerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baard /baerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baard /baerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baard /baerd. Uitzonderingen in Baard /baerd;
 • Als uw werkgever in Baard /baerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baard /baerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baard /baerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baard /baerd niet geschikt voor uw werk in Baard /baerd of
 • u functioneert niet voldoende in Baard /baerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baard /baerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baard /baerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baard /baerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baard /baerd verblijft, dan mag uw werkgever in Baard /baerd u eveneens wel ontslaan.