Ontslag Baanhoek (?)

Uw werkgever in Baanhoek (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baanhoek (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baanhoek (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baanhoek (?). Uw werkgever in Baanhoek (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baanhoek (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baanhoek (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baanhoek (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baanhoek (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baanhoek (?) of met bevallingsverlof bent in Baanhoek (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baanhoek (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baanhoek (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baanhoek (?)
 • Als u in Baanhoek (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baanhoek (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Baanhoek (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baanhoek (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baanhoek (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baanhoek (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baanhoek (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baanhoek (?). Uitzonderingen in Baanhoek (?);
 • Als uw werkgever in Baanhoek (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baanhoek (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baanhoek (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baanhoek (?) niet geschikt voor uw werk in Baanhoek (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Baanhoek (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baanhoek (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baanhoek (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baanhoek (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baanhoek (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Baanhoek (?) u eveneens wel ontslaan.