Ontslag Baamsum

Uw werkgever in Baamsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baamsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baamsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baamsum. Uw werkgever in Baamsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baamsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baamsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baamsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baamsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baamsum of met bevallingsverlof bent in Baamsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baamsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baamsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baamsum
 • Als u in Baamsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baamsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Baamsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baamsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baamsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baamsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baamsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baamsum. Uitzonderingen in Baamsum;
 • Als uw werkgever in Baamsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baamsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baamsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baamsum niet geschikt voor uw werk in Baamsum of
 • u functioneert niet voldoende in Baamsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baamsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baamsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baamsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baamsum verblijft, dan mag uw werkgever in Baamsum u eveneens wel ontslaan.