Ontslag Baambrugse zuwe

Uw werkgever in Baambrugse zuwe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baambrugse zuwe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baambrugse zuwe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baambrugse zuwe. Uw werkgever in Baambrugse zuwe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baambrugse zuwe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baambrugse zuwe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baambrugse zuwe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baambrugse zuwe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baambrugse zuwe of met bevallingsverlof bent in Baambrugse zuwe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baambrugse zuwe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baambrugse zuwe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baambrugse zuwe
 • Als u in Baambrugse zuwe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baambrugse zuwe wilt opnemen;
 • Omdat u in Baambrugse zuwe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baambrugse zuwe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baambrugse zuwe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baambrugse zuwe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baambrugse zuwe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baambrugse zuwe. Uitzonderingen in Baambrugse zuwe;
 • Als uw werkgever in Baambrugse zuwe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baambrugse zuwe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baambrugse zuwe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baambrugse zuwe niet geschikt voor uw werk in Baambrugse zuwe of
 • u functioneert niet voldoende in Baambrugse zuwe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baambrugse zuwe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baambrugse zuwe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baambrugse zuwe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baambrugse zuwe verblijft, dan mag uw werkgever in Baambrugse zuwe u eveneens wel ontslaan.