Ontslag Baambrugge

Uw werkgever in Baambrugge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baambrugge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baambrugge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baambrugge. Uw werkgever in Baambrugge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baambrugge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baambrugge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baambrugge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baambrugge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baambrugge of met bevallingsverlof bent in Baambrugge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baambrugge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baambrugge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baambrugge
 • Als u in Baambrugge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baambrugge wilt opnemen;
 • Omdat u in Baambrugge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baambrugge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baambrugge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baambrugge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baambrugge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baambrugge. Uitzonderingen in Baambrugge;
 • Als uw werkgever in Baambrugge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baambrugge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baambrugge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baambrugge niet geschikt voor uw werk in Baambrugge of
 • u functioneert niet voldoende in Baambrugge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baambrugge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baambrugge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baambrugge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baambrugge verblijft, dan mag uw werkgever in Baambrugge u eveneens wel ontslaan.