Ontslag Baalhoek

Uw werkgever in Baalhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baalhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baalhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baalhoek. Uw werkgever in Baalhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baalhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baalhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baalhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baalhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baalhoek of met bevallingsverlof bent in Baalhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baalhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baalhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baalhoek
 • Als u in Baalhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baalhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Baalhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baalhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baalhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baalhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baalhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baalhoek. Uitzonderingen in Baalhoek;
 • Als uw werkgever in Baalhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baalhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baalhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baalhoek niet geschikt voor uw werk in Baalhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Baalhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baalhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baalhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baalhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baalhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Baalhoek u eveneens wel ontslaan.