Ontslag Baal

Uw werkgever in Baal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baal. Uw werkgever in Baal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baal of met bevallingsverlof bent in Baal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baal
 • Als u in Baal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baal wilt opnemen;
 • Omdat u in Baal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baal. Uitzonderingen in Baal;
 • Als uw werkgever in Baal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baal niet geschikt voor uw werk in Baal of
 • u functioneert niet voldoende in Baal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baal verblijft, dan mag uw werkgever in Baal u eveneens wel ontslaan.