Ontslag Baakwoning

Uw werkgever in Baakwoning mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baakwoning zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baakwoning

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baakwoning. Uw werkgever in Baakwoning mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baakwoning arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baakwoning niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baakwoning te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baakwoning u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baakwoning of met bevallingsverlof bent in Baakwoning.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baakwoning kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baakwoning die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baakwoning
 • Als u in Baakwoning lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baakwoning wilt opnemen;
 • Omdat u in Baakwoning lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baakwoning lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baakwoning wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baakwoning op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baakwoning

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baakwoning. Uitzonderingen in Baakwoning;
 • Als uw werkgever in Baakwoning bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baakwoning aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baakwoning gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baakwoning niet geschikt voor uw werk in Baakwoning of
 • u functioneert niet voldoende in Baakwoning.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baakwoning

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baakwoning niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baakwoning of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baakwoning verblijft, dan mag uw werkgever in Baakwoning u eveneens wel ontslaan.