Ontslag Baaks

Uw werkgever in Baaks mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baaks zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baaks

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baaks. Uw werkgever in Baaks mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baaks arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baaks niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baaks te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baaks u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baaks of met bevallingsverlof bent in Baaks.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baaks kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baaks die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baaks
 • Als u in Baaks lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baaks wilt opnemen;
 • Omdat u in Baaks lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baaks lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baaks wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baaks op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baaks

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baaks. Uitzonderingen in Baaks;
 • Als uw werkgever in Baaks bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baaks aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baaks gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baaks niet geschikt voor uw werk in Baaks of
 • u functioneert niet voldoende in Baaks.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baaks

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baaks niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baaks of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baaks verblijft, dan mag uw werkgever in Baaks u eveneens wel ontslaan.