Ontslag Baakhoven

Uw werkgever in Baakhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baakhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baakhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baakhoven. Uw werkgever in Baakhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baakhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baakhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baakhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baakhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baakhoven of met bevallingsverlof bent in Baakhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baakhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baakhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baakhoven
 • Als u in Baakhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baakhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Baakhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baakhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baakhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baakhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baakhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baakhoven. Uitzonderingen in Baakhoven;
 • Als uw werkgever in Baakhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baakhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baakhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baakhoven niet geschikt voor uw werk in Baakhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Baakhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baakhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baakhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baakhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baakhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Baakhoven u eveneens wel ontslaan.