Ontslag Baak

Uw werkgever in Baak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baak. Uw werkgever in Baak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baak of met bevallingsverlof bent in Baak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baak
 • Als u in Baak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baak wilt opnemen;
 • Omdat u in Baak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baak. Uitzonderingen in Baak;
 • Als uw werkgever in Baak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baak niet geschikt voor uw werk in Baak of
 • u functioneert niet voldoende in Baak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baak verblijft, dan mag uw werkgever in Baak u eveneens wel ontslaan.