Ontslag Baaium /baijum

Uw werkgever in Baaium /baijum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Baaium /baijum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Baaium /baijum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Baaium /baijum. Uw werkgever in Baaium /baijum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Baaium /baijum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Baaium /baijum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Baaium /baijum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Baaium /baijum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Baaium /baijum of met bevallingsverlof bent in Baaium /baijum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Baaium /baijum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Baaium /baijum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Baaium /baijum
 • Als u in Baaium /baijum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Baaium /baijum wilt opnemen;
 • Omdat u in Baaium /baijum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Baaium /baijum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Baaium /baijum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Baaium /baijum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Baaium /baijum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Baaium /baijum. Uitzonderingen in Baaium /baijum;
 • Als uw werkgever in Baaium /baijum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Baaium /baijum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Baaium /baijum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Baaium /baijum niet geschikt voor uw werk in Baaium /baijum of
 • u functioneert niet voldoende in Baaium /baijum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Baaium /baijum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Baaium /baijum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Baaium /baijum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Baaium /baijum verblijft, dan mag uw werkgever in Baaium /baijum u eveneens wel ontslaan.