Ontslag Azewijn

Uw werkgever in Azewijn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Azewijn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Azewijn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Azewijn. Uw werkgever in Azewijn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Azewijn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Azewijn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Azewijn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Azewijn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Azewijn of met bevallingsverlof bent in Azewijn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Azewijn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Azewijn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Azewijn
 • Als u in Azewijn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Azewijn wilt opnemen;
 • Omdat u in Azewijn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Azewijn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Azewijn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Azewijn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Azewijn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Azewijn. Uitzonderingen in Azewijn;
 • Als uw werkgever in Azewijn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Azewijn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Azewijn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Azewijn niet geschikt voor uw werk in Azewijn of
 • u functioneert niet voldoende in Azewijn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Azewijn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Azewijn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Azewijn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Azewijn verblijft, dan mag uw werkgever in Azewijn u eveneens wel ontslaan.