Ontslag Azelo

Uw werkgever in Azelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Azelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Azelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Azelo. Uw werkgever in Azelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Azelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Azelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Azelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Azelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Azelo of met bevallingsverlof bent in Azelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Azelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Azelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Azelo
 • Als u in Azelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Azelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Azelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Azelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Azelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Azelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Azelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Azelo. Uitzonderingen in Azelo;
 • Als uw werkgever in Azelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Azelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Azelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Azelo niet geschikt voor uw werk in Azelo of
 • u functioneert niet voldoende in Azelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Azelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Azelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Azelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Azelo verblijft, dan mag uw werkgever in Azelo u eveneens wel ontslaan.