Ontslag Axel

Uw werkgever in Axel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Axel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Axel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Axel. Uw werkgever in Axel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Axel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Axel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Axel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Axel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Axel of met bevallingsverlof bent in Axel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Axel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Axel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Axel
 • Als u in Axel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Axel wilt opnemen;
 • Omdat u in Axel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Axel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Axel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Axel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Axel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Axel. Uitzonderingen in Axel;
 • Als uw werkgever in Axel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Axel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Axel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Axel niet geschikt voor uw werk in Axel of
 • u functioneert niet voldoende in Axel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Axel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Axel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Axel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Axel verblijft, dan mag uw werkgever in Axel u eveneens wel ontslaan.