Ontslag Avest

Uw werkgever in Avest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Avest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Avest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Avest. Uw werkgever in Avest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Avest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Avest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Avest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Avest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Avest of met bevallingsverlof bent in Avest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Avest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Avest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Avest
 • Als u in Avest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Avest wilt opnemen;
 • Omdat u in Avest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Avest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Avest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Avest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Avest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Avest. Uitzonderingen in Avest;
 • Als uw werkgever in Avest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Avest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Avest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Avest niet geschikt voor uw werk in Avest of
 • u functioneert niet voldoende in Avest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Avest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Avest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Avest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Avest verblijft, dan mag uw werkgever in Avest u eveneens wel ontslaan.